Διδακτικό Προσωπικό

Δεναξάς Σπυρίδων, Καθηγητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής Υγείας, UCL

Είναι Καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής στο University College London (UCL) και Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Πληροφορικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει αποκτήσει πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Bradford (UK), μεταπτυχιακό πτυχίο στην Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο του Manchester (UK), και διδακτορικό στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Manchester (UK). Εκτός από τη μακρόχρονη συμμετοχή του σε διάφορες θέσεις ευθύνης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από το 2009, έχει επίσης υπηρετήσει ως Επισκέπτης Επιστήμονας στο Francis Crick Institute (UK) και ως Συνεργάτης Συντονισμού στο Alan Turing Institute. Επιπλέον, έχει εξασφαλίσει μια σειρά από ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις στον τομέα της πληροφορικής υγείας και έχει συγγράψει περισσότερες από 290 ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Δροσάτος Γεώργιος, Ερευνητής Γ’, ΙΕΛ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Έλαβε το δίπλωμα του μηχανικού το 2006 από το Τμήμα ΗΜΜΥ του ΔΠΘ. Επιπλέον, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (Μάρ. 2010) και διδακτορικό τίτλο σπουδών (Δεκ. 2013) από το Τμήμα ΗΜΜΥ του ΔΠΘ. Επιπρόσθετα, διαθέτει διεπιστημονικό υπόβαθρο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή των τεχνολογιών διασφάλισης ιδιωτικότητας, της ασφάλειας πληροφοριών και της ηλεκτρονικής υγείας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (DUTH), το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο (IHU) και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος (NUP).

Εμμανουηλίδης Χρήστος, Ερευνητής Α’, ΙΕΛ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον βιομηχανικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων υποστήριξης καινοτομίας, έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος έργων με αντικείμενο τη Βιομηχανική Πληροφορική, Τεχνητή Νοημοσύνη και Γνωσιακά Συστήματα, Ρομποτική και Αυτοματισμούς, Κυβερνο-φυσικά Συστήματα καθώς και Διαδίκτυο των Πραγμάτων, σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Έχει εργαστεί σε ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Groningen στην Ολλανδία και στο Πανεπιστήμιο του Cranfield στο Ηνωμένο Βασίλειο με διδακτικό έργο στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Διαχείριση Πληροφορίας, Τεχνολογική Καινοτομία, Εξορυξη Δεδομένων, και Διαχείριση Φυσικών Παγίων.

Εφραιμίδης Παύλος, Καθηγητής, Τμήμα ΗΜΜΥ, ΔΠΘ

Αποτελεί Καθηγητής της Επιστήμης Υπολογιστών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ελλάδα) και Συνεργαζόμενος Ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Έλαβε το διδακτορικό του στην Πληροφορική το 2000 από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το ίδιο πανεπιστήμιο το 1995. Η κύρια ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στους αλγόριθμους και τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς του σχεδιασμού και της ανάλυσης αλγορίθμων, θεωρία γράφων, ανάλυσης δικτύου, ομοσπονδιακή μηχανική μάθηση, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων και αλγοριθμικές πτυχές της ιδιωτικότητας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 65 ερευνητικές εργασίες με κριτές, κεφάλαια βιβλίων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος της ACM, IEEE και EATCS, και συνεργάζεται με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Η προηγούμενη βιομηχανική του εμπειρία περιλαμβάνει την εργασία ως μηχανικός υπολογιστών στον τομέα των υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (Parsytec Computer GmbH, Άαχεν, Γερμανία) και στον χρηματοοικονομικό τομέα (ΑΣΥΚ – Χρηματιστήριο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα).

Ιωαννάκης Γιώργος-Αλέξης, Ερευνητής Γ’, ΙΕΛ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Έλαβε το δίπλωμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2011. Το 2018 έλαβε το διδακτορικό του από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στο ερευνητικό πεδίο «Επεξεργασία Σημάτων, Εικόνων και Τριδιάστατων αντικειμένων, Ανάκτηση βάσει περιεχομένου, Υπολογιστική γεωμετρία και τοπολογία και Μηχανική Μάθηση». Αυτή την στιγμή διδάσκει το μάθημα “Μηχανική Μάθηση” του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία που λειτουργεί σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΚ ΑΘΗΝΑ, και υποστηρίζει το μάθημα “Αναγνώριση Προτύπων” του τμήματος ΗΜΜΥ, ΔΠΘ.

Καβακιώτης Ιωάννης, Επικεφαλής Μονάδας Επιστήμης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Βιοπληροφορικής, ΔΠΘ

Είναι επικεφαλής της Μονάδας «Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων και Βιοπληροφορική» στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2016) στη Μηχανική Μάθηση και στην Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικά και Βιοϊατρικά Δεδομένα. Κατέχει επίσης πτυχίο Πληροφορικής (2008) και τρία μεταπτυχιακά διπλώματα – το πρώτο στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, 2010), το δεύτερο στην Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία (Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 2015) και το τρίτο στην Ιατρική Πληροφορική (Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, 2020). Επιπλέον, έχει λάβει τέσσερις υποτροφίες από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), την Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) και την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Βιοπληροφορική και Τεχνητή Νοημοσύνη που ειδικεύονται σε Βιολογικά και Βιοϊατρικά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του καριέρας έχει εργαστεί σε 7 ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα επιστημονικά προγράμματα.

Καλδούδη Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα ιατρικής απεικόνισης και τηλεματικών εφαρμογών στην υγεία και στην εκπαίδευση. Από το 2002 έχει αναλάβει την αυτόνομη και αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Φυσική στις Βιολογικές Επιστήμες» και του μαθήματος «Διαδίκτυο στην Υγεία», ενώ συμμετέχει και στη διδασκαλία του μαθήματος «Ιατρική Φυσική» της Σχολής Επιστημών Υγείας, ΔΠΘ καθώς και σε αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987), δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική από το University of Surrey, UK (1989) και διδακτορικό από το University College London, University of London, UK (1994). Είναι μέλος της Επιτροπής Πνευματικών Δικαιωμάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Εκλεγμένη Πρόεδρος της European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES).

Κατσούρος Βασίλης, Ερευνητής Α’, ΙΕΛ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Διατελεί Διευθυντής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (ΕΚ Αθηνά) από τον Ιούνιο του 2019. Αποφοίτησε το 1992 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 1993 έλαβε με διάκριση το μεταπτυχιακό δίπλωμα Μάστερ στις Επικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος (M.Sc. with Distinction in Communications and Signal Processing) από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το 1997 το διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήμιο σε μαθηματική μοντελοποίηση και στοχαστικό έλεγχο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ψηφιακή επεξεργασία σήματος, στατιστική ανάλυση, μάθηση μηχανών και τεχνητή νοημοσύνη. Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και διδάσκει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα ερευνητικά του αντικείμενα.

Κιούρτ Χαϊρή, Ερευνητής Γ’, ΙΕΛ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το 2007. Το 2010 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων στην κατεύθυνση: Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το 2017 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα με αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Τεχνολογία Λογισμικού», από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τμήμα Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ). Αυτή την στιγμή διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο (IHU) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Παναγούτσος Στυλιανός, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

Έλαβε πτυχίο Ιατρικής από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών το 1985 και έλαβε την ειδικότητα της Νεφρολογίας το 1994. Το 1996 έλαβε την διδακτορική διατριβή από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Το 2012 έλαβε μεταδιδακτορική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν ασθενείς με Σπειραματοπάθειες και ασθενείς υποψήφιους για μεταμόσχευση και με νεφρικό μόσχευμα στο Imperial College του Λονδίνου. Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ από το 1998 και ασχολείται με την κλινική έρευνα, την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία στην ευρύτερη περιοχή της νεφρικής νόσου.

Παπαγεωργίου Χάρης, Ερευνητής Α’, ΙΕΛ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ το 1992. Το 1996 πήρε τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού από το ΕΜΠ. Το 1989 συμμετείχε στην ομάδα Eurotra στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Από το 1992 είναι ερευνητής στο ΙΕΛ στο χώρο της γλωσσικής τεχνολογίας και υπεύθυνος συγγραφής, διαχείρισης & υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυμεσική, πολυτροπική και πολυγλωσσική ανάλυση (ενδεικτικά ΕUROTRΑ, TRANSLEARN, AVENTINUS, CIMWOS, COST278, MUSE, REVEAL THIS, TV++, COST2102). Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τεχνογλωσσία», στο πλαίσιο του οποίου έχει την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Κατέχει Διπλ. Ευρεσιτεχνίας σχετικά με την ανάκτηση πολύγλωσσων κειμένων.

Παπαϊωάννου Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

Έλαβε πτυχίο Ιατρικής από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1993. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Βιοϊατρική Ερευνητική Τεχνολογία του ΑΠΘ (2000) και αργότερα το 2004 έλαβε διδακτορική διατριβή από το ΑΠΘ και την ΜΕΘ του ΝΓΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». Η ειδικότητα του είναι Αναισθησιολόγος και Ιατρός Εντατικής Θεραπείας σε πολυεπιστημονική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ και ασχολείται με την κλινική έρευνα, την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία στην ηλεκτροφυσιολογία και στην εφαρμοσμένη φυσιολογία των βαρέως πασχόντων. Η έρευνά του επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων, όπως καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, θερμοκρασίας και εγκεφαλικών σήματα, σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς και την πολυπλοκότητά τους σε συνδυασμό με διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις.

Πιστοφίδης Πέτρος, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, ΙΕΛ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Έλαβε το 2005 το δίπλωμα του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Εν συνεχεία έλαβε πλήρη υποτροφία διδάκτρων από τον οργανισμό Student Awards Agency for Scotland και παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη Υπολογιστών, της Σχολής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Το 2006 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα και απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο με κύρια εξειδίκευση στην Τεχνολογία Λογισμικού και δευτερεύουσα εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων. Το 2016 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο διατριβής «Ασύρματες Τεχνολογίες και Συστήματα Επιτήρησης και Διάγνωσης» και επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Παντελή Μπότσαρη. Από το 2008 έως σήμερα συνεργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, συμμετέχοντας στην συγγραφή, τεχνική διαχείριση και την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το Διαδίκτυο πραγμάτων, τις τεχνολογίες αναλυτικής στο νέφος, τα ευφυή συστήματα παρακολούθησης, τα συστήματα διαχείρισης μεταδεδομένων και τη ταχεία σύνθεση πρωτοτύπων με τεχνολογίες 3Δ εκτύπωσης.

Πουλιλιού Σταματία, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

Αποτελεί μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στην Αλεξανδρούπολη. Είναι πτυχιούχος Βιολογίας (2008, Πανεπιστήμιο Πατρών), διαθέτει μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική (2011, ΔΠΘ) και διδακτορικό δίπλωμα στην Ακτινοθεραπεία και Ογκολογία, με έμφαση στην ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης της εσωτερικής ακτινοευαισθησίας και της κυτταροπροστατευτικής δράσης της αμιφοστίνης σε καρκινοπαθείς υπό ακτινοθεραπεία (2014, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ). Έχει συμμετάσχει ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε 2 ελληνικά εθνικά ερευνητικά προγράμματα (Metaboli-CA και TALK project), ως συντονίστρια μελέτης σε πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, παράλληλη ομαδική μελέτη (LPS14584 (Sanofi) στην πλευρά του ΔΠΘ) και ως συντονίστρια πιλοτικής δοκιμής σε μια τυχαιοποιημένη, μονόπλευρα τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη (CARRE EU FP7-ICT στην πλευρά του ΔΠΘ). Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα μοριακών, κυτταρικών και βιοχημειακών τεχνικών, σημαντική ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, πολύ καλή πρωτοβουλία στην έρευνα και άριστες δεξιότητες στην οργάνωση και στον προγραμματισμό εργασιών.

Ράντος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΔΙΠΑΕ

Είναι Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφοριών. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) και κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Royal Holloway, University of London (Marie Curie Research and Training Grant). Διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία (περισσότερα από 20 έτη) στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών με εμπλοκή σε ερευνητικά έργα EU ACTS, CIP LSP, ARTEMIS JU, FP7, και H2020, με την ιδιότητα του υπευθύνου έργου φορέα, του ερευνητή, αλλά και ως μέλος του επιστημονικού συμβουλίου. Επίσης έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος και έχει διαχειριστεί περισσότερα από 20 έργα αναπτυξιακού και συμβουλευτικού χαρακτήρα παρέχοντας υπηρεσίες σε σημαντικούς φορείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας για θέματα αυθεντικοποίησης, ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και ανακοινώσεων σε συνέδρια, κριτής επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, και προσκεκλημένος συντάκτης σε επιστημονικό περιοδικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της ασφάλειας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, των συστημάτων αυθεντικοποίησης, και της ιδιωτικότητας.

Τσοχατζίδης Λάζαρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα ΗΜΜΥ, ΔΠΘ

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα μηχανικού από την πολυτεχνική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) το 2013 και διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της βιοϊατρικής επεξεργασίας και ανάκτησης εικόνας το 2021. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχει έρθει σε επαφή με διάφορους επιστημονικούς και μηχανολογικούς τομείς και αυτοί που τον ενθουσίασαν περισσότερο είναι οι ερευνητικοί τομείς της Επεξεργασίας Εικόνας και της Μηχανικής Μάθησης. Σήμερα αποτελεί μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ασχολείται με ερευνητικά προγράμματα. Άλλα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη συμμετοχή σε έργα ανοιχτού κώδικα που σχετίζονται με τους ερευνητικούς τομείς της Επεξεργασίας Εικόνας και της Ανάκτησης Πληροφορίας.

Φίσκα Αλίκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

Έλαβε πτυχίο Ιατρικής από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 1992 και το 1996 έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών διατριβή από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Το 1999 έλαβε την ειδικότητα της ως Παθολόγος. Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ από το 2000 και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ανατομίας και Κλινικής Ανατομίας του ιδίου τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανατομία, κλινική-χειρουργική ανατομία, ανατομική παθολογία, ηλεκτρονική μικροσκοπία και στην ιστορία της ιατρικής. Επιπρόσθετα, αποτελεί Διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Κλινική – Χειρουργική Ανατομία» του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ.