Επικοινωνία

Γραμματεία ΔΠΜΣ: bmi@med.duth.gr | bmi@athenarc.gr

Δ/ντρια ΔΠΜΣ: Καθ. Ελένη Καλδούδη, Τηλ.: +30 25510 30329, Email: kaldoudi@med.duth.gr

Διεύθυνση: ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Πληροφορική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας, 6ο Χιλ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Αλεξανδρούπολη, ΤΚ 68100

Πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ στην Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ:
Αικ. Χαμπούρη, achampou@admin.duth.gr

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»:
info@athenarc.gr


Πρόσβαση στο χώρο διεξαγωγής των μεταπτυχιακών μαθημάτων: