Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» δημιουργήθηκε το 2003 ως Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), με στόχο την συγκέντρωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών του ερευνητικού χώρου στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Απο το 2006 το Κέντρο μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, με το διακριτικό τίτλο «Αθηνά». Το νέο Κέντρο συγκροτήθηκε από τα ακόλουθα υπάρχοντα ιδρύματα: το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ). Επίσης, από τον ιδρυτικό νόμο προβλεπόταν η ίδρυση αριθμού νέων ινστιτούτων που να καλύπτουν δυναμικούς τομείς ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και μονάδων για την εκκόλαψη δράσεων και τεχνογνωσίας που θα οδηγήσουν σε νέες κύριες κατευθύνσεις ανάπτυξης.

Σήμερα, στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα:  

ΙΕΛ | Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

Το ΙΕΛ ιδρύθηκε το 1991 και λειτουργεί με εγκαταστάσεις στην Αθήνα και την Ξάνθη. Στόχος του είναι οι τομείς της γλωσσικής τεχνολογίας, των ψηφιακών διεπαφών, της επεξεργασίας γνώσης και περιεχομένου και της πολιτιστικής τεχνολογίας. Το ΙΕΛ αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές για πλήθος αναγκών στις περιοχές της βιομηχανίας περιεχομένου, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ΙΝΒΙΣ | Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Το ΙΝΒΙΣ ιδρύθηκε το 1998 στην Πάτρα, όπου εδρεύει και σήμερα. Εστιάζει το ερευνητικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον του στην παροχή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και σχετικών υπηρεσιών για βιομηχανικές διεργασίες και επιχειρησιακά περιβάλλοντα, ενδυναμώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας. 

ΙΠΣΥ | Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 2007. Εστιάζει στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης. Ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τα Μεγάλα Δεδομένα, τις τεχνολογίες βάσεων επιστημονικών, γεωγραφικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων, την ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων και όλες τις σχετικές εφαρμογές.

Επίσης, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν έξι Μονάδες:  

Corallia |  Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών

Η Μονάδα Corallia είναι μια σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου τομέα που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε παραγωγικούς τεχνολογικούς τομείς έντασης γνώσης και εξαγωγικού δυναμικού όπου η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καταδεικνύει επάξια το όραμα που συμμερίζονται η βιομηχανία, ο ακαδημαϊκός τομέας, τα ερευνητικά εργαστήρια, τα επενδυτικά κεφάλαια και άλλες πρωτοβουλίες χρηματοδοτικής στήριξης, καθώς και η περιφερειακή και κεντρική διοίκηση της χώρας.

ΜΟΔΙΑΠ | Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟ.ΔΙΑ.Π.)

Η ΜΟΔΙΑΠ υποστηρίζει την Ελλάδα σε όλες τις πλευρές της συμμετοχής της ως μέλους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και προωθεί τη χρήση προηγμένων μεθόδων στην επιστήμη και την τεχνολογία του διαστήματος. Εκτελεί προγράμματα που σχετίζονται με το διάστημα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικό, οικονομικό ή άλλο ενδιαφέρον.

Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (ΡΑΑ)

Η Μονάδα ΡΑΑ πραγματεύεται θεωρητικά και εφαρμοσμένα προβλήματα που βρίσκονται στην τομή πεδίων έρευνας και τεχνολογίας, όπως η ρομποτική, η πληροφορική, οι επικοινωνίες και τα γνωσιακά συστήματα. Αναπτύσσει εφαρμογές στο χώρο της ρομποτικής αντίληψης και αλληλεπίδρασης, της επεξεργασίας σήματος, της φωνητικής επικοινωνίας, της μηχανικής μάθησης, και της γνωσιακής μοντελοποίησης της πληροφορίας.

Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (ΠΕΔΙΤΕ) 

Η Μονάδα ΠΕΔΙΤΕ ιδρύθηκε το Νοέμβρη του 2015.  Αντικείμενό της είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων, διαδικτυακών υπηρεσιών, ρομποτικής κ.λπ. με στόχο την κοινωνική ευημερία. Χαρακτηριστικά πεδία εφαρμογής αποτελούν η αγροτική παραγωγή (χρήση τεχνολογιών για μετρήσεις και ευφυή παρακολούθηση) και η πολιτική προστασία (εξειδικευμένες τεχνολογίες για περιπτώσεις κινδύνου σε απομονωμένες περιοχές).

Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής 

Η Μονάδα καλύπτει όλο το υπολογιστικό έργο που απαιτείται στους τομείς της ανακάλυψης φαρμάκων (Χημειοπληροφορική), τον σχεδιασμό για την ποιότητα και την ανάπτυξη των φαρμακευτικών μορφών, τη Βιοφαρμακευτική, Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική, τις κλινικές μελέτες και στην κλινική πρακτική, τις μετα-αναλύσεις και τις εφαρμογές βιοπληροφορικής στο σχεδιασμό και τη δράση των φαρμάκων και στα βιοτεχνολογικά φάρμακα 

Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης (2Α)

Η Μονάδα 2A συμμετέχει στην έρευνα αιχμής για να επιτρέψει τη μετάβαση στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα, μέσω της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 (17 SDG) των Ηνωμένων Εθνών, της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η μονάδα επικεντρώνεται στην διεπιστημονική έρευνα συστημάτων και στην παροχή καινοτόμων λύσεων για τη μετάβαση σε ένα πράσινο, ψηφιακό, βασισμένο στην εργασία και δίκαιο μέλλον. Οι εργασίες της μεγάλης διεπιστημονικής ομάδας της επικεντρώνονται στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ έρευνας και καινοτομίας, οικονομίας, κοινωνίας, περιβάλλοντος, χάραξης πολιτικής και πολιτικής. 

Μονάδα «Αρχιμήδης»

Το Κέντρο Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2022 με την υποστήριξη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Χρηματοδοτείται για τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λειτουργεί ως Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Ο «Αρχιμήδης» θα υπηρετήσει τόσο τη βασική, όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Κύρια αποστολή του είναι η χρηματοδότηση επισκεπτών ερευνητών (ακαδημαϊκά μέλη και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό), καθώς και υποψηφίων διδακτόρων, στις περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Επιστήμης Δεδομένων και των Αλγορίθμων.

Επικοινωνία
Πρόεδρος: Γιάννης Εμίρης, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Κατσούρος, Ερευνητής Α’
Τηλέφωνo: 210 6875300 
Email: info@athenarc.gr​
Γενική Διεύθυνση Αθηνών: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι, Αθήνα
Επιπλέον πληροφορίες: https://www.athenarc.gr